July 25, 2011

Sawan Jhoola Utsav ,on 30-07-11 at Gita Mandir , Urban Estate -I , Jalandhar

30-11-07 ( Saturday )

7 PM to 10 PM
Bhandara : 10 PM

Shri Gia Mandir ,
Urban Estate Phase One ,
Jalandhar

World Renowned Bhajan Singers

Shri Ashok Sharma

and Kumar Ashu Sharma
( Shri Radha  Gobind Dham Parivar )

Organised by

Shri Gita Mandir Charitable Society ( Regd. )
Urban Estate,
Phase One Jalandhar

Tel :
98140-60988
99155-70745
99154-49288

No comments: