February 06, 2011

Barsi Observed of Sant Baba Hari Dass , (Dera Sachkhand Ballan Jalandhar )

Langar Sewa by Devotees at Guru Ravi Dass Gurudwara , Garha Jalandhar on the " Barsi ' of Sant Baba Hari Dass former Gaddi Nashin Dera Sachkhand Ballan Jalandhar 

No comments: