April 20, 2012

Lord Parshuram Shobha Yatra in Jalandhar on 21-04-12

On Saturday 21-0-12 at 5 PM Lord Parshuram Jayanti Shobha Yatra would be taken out it Jalandhar.

The Shobha Yatra would start from Shri Ram Chowk Jazlandhar - then -
Bhagwan Balmiki Chowk
 Adda Bastian
Patel Chowk
Mai Hiran Gate
Adda Tanda
Adda Hoshiarpur
Khingra Gate
Bhagat Singh Chowk
Phagwara Gate

Shobha Yatra would conclude at Shri Sanatan Dharam Janta Mandir Jalandhar

No comments: