May 26, 2012

Congress Candidates List - Jalandhar - 60 Wards - Municipal Elections 2012

WARD No.    CANDIDATE

1                     Des Raj Jassal

2                     Janak Rani

3                      Surinder Kaur

4                         Mike Khosla

5                         Avtar Singh

6                         Reena Kaur

7                         Balkrishan Bali

8                        Davinder Kaur

9                      Nirmala

10                    Satbir Parmar

11                   Jagdish

12                    Soma Devi Hans

13                   Vijay K. Dakoha

14                    Amrita

15                    Manmohan Singh

16                     Rajinder Shekhar

17                      Palni Apal

18                  Reeta Sharma

19                   Anil Vashisth

20                      Chaman Lal Dada

21                       Anita

22                    Om Parkash

23                     Anjali Bhagat

24                      Gurinder Pal Singh

25                       Neelam Gogi    

26                    Shabnam Batra

27                     Mahesh Puri

28                     Rajesh Jindal

29                       Rani Sharma

30                      Uma Beri

31                     Kiran Sareen

32                     Neelam Rani

33                   Neerja Jain

34                   Sushma Gautam

35                   Randeep Suri

36                   Anita Raj

37                  Jagdish Raj Raja

38                   Sakait Shetty

39                  Manjinder Kaur

40                 Pardeep Singh

41                Pawan

42                 Pawan

43               Baldev Singh

44                Harjinder Ladda

45               Gulshan Kumar

46                  Sushil Rinku

47                Harsimaranjit Singh

48                Amanpreet  Kaur

49                 Sharwan Grover

50                 Rajneesh Bhagat

51                  Tarsem Singh

52                  Sardari Lal

53                  Sawaran Singh

54                  Pawan Kumar

55                 Aruna Arora

56                Sunita Sharma

57                  Balraj Thakur

58                   Surinder Kaur

59                   Gurwinder Bhatti

60                  Sarita Sharma        

   
 

No comments: